نرخ تور آنتالیا ویژه 13 تیر 98

SPECIAL OFFER
نرخ ویژه آنتالیا
پرواز ۱۳ تیرماه
با پرواز ایران ایر
Club Sunny World 5* ALL
3/680/000
Klas More Beach 5* UALL
3/780/000
White Angel 4* ALL
3/720/000
Hedef Beach 5* UALL
5/285/000
Eldar Resort 4*Top UALL
5/710/000

021 -54034000
آرامش سفر ماندگار
021 54 0 34 000

 

تورهای لحظه آخری مرتبط